Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.307.9/2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 marca 2005 r.

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2005/19/WE z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/434/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych państw członkowskich

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 58 z dnia 4 marca 2005 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 21 listopada 2009 r.)

Strona 27, załącznik, lit. y):

zamiast: "y) spółki utworzone według prawa szwedzkiego określane jako »aktiebolag«, »försäkringsaktiebolag«, »ekonomiska föreningar«, »sparbanker«, »ömsesidiga försäkringsbolag«;",

powinno być: "y) spółki utworzone według prawa szwedzkiego określane jako »aktiebolag«, »bankaktiebolag«, »försäkringsaktiebolag «, »ekonomiska föreningar«, »sparbanker«, »ömsesidiga försäkringsbolag«;".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.