Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2561 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób (ujednolicenie)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.128.89

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 stycznia 2023 r.

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2561 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób (ujednolicenie)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 330 z dnia 23 grudnia 2022 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 15 maja 2023 r.)

Strona 66, załącznik II, pkt 6, wzór karty kwalifikacji kierowcy:

zamiast: grafika

powinno być: grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.