Sprostowanie do dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i... - OpenLEX

Sprostowanie do dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.7.5/2

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 kwietnia 2004 r.

Sprostowanie do dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 102 z dnia 7 kwietnia 2004 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 008, s. 291)

(Dz.U.UE L z dnia 13 stycznia 2015 r.)

Strona 296, art. 10 ust. 1:

zamiast: "1. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 28 lit. f) banki tkanek przechowują akta dotyczące prowadzonych czynności, w tym rodzajów i ilości tkanek i/lub komórek pobranych, przetestowanych, zakonserwowanych, przetworzonych, przechowywanych i dystrybuowanych, lub w inny sposób wykorzystanych, a także w sprawie pochodzenia oraz miejsca docelowego tkanek i komórek przeznaczonych do zastosowania u ludzi.",

powinno być: "1. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 28 lit. f) banki tkanek przechowują akta dotyczące prowadzonych czynności, w tym rodzajów i ilości tkanek i/lub komórek pobranych, przetestowanych, zakonserwowanych, przetworzonych, przechowywanych i dystrybuowanych, lub w inny sposób wykorzystanych, a także w sprawie pochodzenia oraz miejsca docelowego tkanek i komórek przeznaczonych do zastosownia u ludzi. Przekazują one właściwemu organowi lub organom roczne sprawozdanie dotyczące tych czynności. Sprawozdanie to jest dostępne publicznie.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.