Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.186.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Rady (WPZiB) 2017/975 z dnia 8 czerwca 2017 r. dotyczącej wykonania decyzji (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 146 z dnia 9 czerwca 2017 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 19 lipca 2017 r.)

Strona 145, formuła końcowa:

zamiast: "Sporządzono w Bruksela dnia 8 czerwca 2017 r.

W imieniu Rady

L. GRECH

Przewodniczący",

powinno być: "Sporządzono w Luksemburgu dnia 8 czerwca 2017 r.

W imieniu Rady

K. SIMSON

Przewodniczący".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.