Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.105.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 2017 r.

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 43 z dnia 21 lutego 2017 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 21 kwietnia 2017 r.)

Strona 257, pkt 2.1. Emisje amoniaku z pomieszczeń dla świń:

zamiast:

"10. Kojce wyłożone ściółką w systemie mieszanym (gnojowicowym i obornikowym).Lochy karmiąceNie ma zastosowania do istniejących zespołów urządzeń, w których nie ma podłóg z litego betonu."
11. Boksy do karmienia/leżenia na litej podłodze (w przypadku kojców ścielonych ściółką).Lochy luźne i prośne

powinno być:

"10. Kojce wyłożone ściółką w systemie mieszanym (gnojowicowym i obornikowym).Lochy karmiąceMoże nie mieć zastosowania do istniejących zespołów urządzeń ze względów technicznych lub ekonomicznych.
11. Boksy do karmienia/leżenia na litej podłodze (w przypadku kojców ścielonych ściółką).Lochy luźne i prośneNie ma zastosowania do istniejących zespołów urządzeń, w których nie ma podłóg z litego betonu."

Strona 277, pkt 4.13.1. Techniki ograniczające emisje amoniaku pochodzące z pomieszczeń dla kur niosek, hodowlanych kur brojlerów i młodych kur:

zamiast:

"Usuwanie obornika za pomocą przenośników taśmowych (w przypadku systemów klatek wzbogaconych lub niewzbogaconych) co najmniej:

- raz w tygodniu z suszeniem powietrzem, lub

- dwa razy w tygodniu bez suszenia powietrzem.

Taśmociągi do usuwania obornika umieszcza się pod klatkami. Obornik można usuwać raz na tydzień (z suszeniem powietrzem) lub więcej razy (bez suszenia powietrzem). Taśmociąg zbierający obornik może być wentylowany w celu suszenia odchodów. Do osuszania obornika na przenośniku taśmowym można również wykorzystywać wymuszony nadmuch powietrza."

powinno być:

"TechnikaOpis
Usuwanie obornika za pomocą przenośników taśmowych (w przypadku systemów klatek wzbogaconych lub niewzbogaconych) co najmniej:

- raz w tygodniu z suszeniem powietrzem, lub

- dwa razy w tygodniu bez suszenia powietrzem.

Taśmociągi do usuwania obornika umieszcza się pod klatkami. Obornik można usuwać raz na tydzień (z suszeniem powietrzem) lub więcej razy (bez suszenia powietrzem). Taśmociąg zbierający obornik może być wentylowany w celu suszenia odchodów. Do osuszania obornika na przenośniku taśmowym można również wykorzystywać wymuszony nadmuch powietrza."
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.