Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/2362 z dnia 15 grudnia 2015 r. dotyczącej zwolnień z rozszerzonego cła antydumpingowego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.67.69/1

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 grudnia 2015 r.

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/2362 z dnia 15 grudnia 2015 r. dotyczącej zwolnień z rozszerzonego cła antydumpingowego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 331 z dnia 17 grudnia 2015 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 12 marca 2016 r.)

Strona 36, art. 5, tabela 4 "Strony objęte badaniem", kolumna "Data wejścia w życie", w przypadku przedsiębiorstwa "CICLI EUROPA s.r.l.":

zamiast: "10.9.2014",

powinno być: "10.11.2014".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.