Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2023/387 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wsparcia globalnego mechanizmu raportowania w zakresie nielegalnej broni konwencjonalnej i amunicji do tego rodzaju broni w celu zmniejszenia ryzyka ich przenikania i nielegalnego transferu ("iTrace V")

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.73.67

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lutego 2023 r.

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2023/387 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wsparcia globalnego mechanizmu raportowania w zakresie nielegalnej broni konwencjonalnej i amunicji do tego rodzaju broni w celu zmniejszenia ryzyka ich przenikania i nielegalnego transferu ("iTrace V")

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 53 z dnia 21 lutego 2023 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 10 marca 2023 r.)

Strona 21, art. 2 ust. 2:

zamiast: "2. Szczegóły techniczne realizacji projektu, o którym mowa w art. 1, powierza się spółce Conflict Armament Research Ltd. (zwanej dalej »CAR«).",

powinno być: "2. Szczegóły techniczne realizacji projektu, o którym mowa w art. 1, powierza się spółce Conflict Armament Research (zwanej dalej »CAR«).".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.