Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2022/1017 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany wspólnego działania 2005/889/WPZiB ustanawiającego Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.210.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 2022 r.

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2022/1017 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany wspólnego działania 2005/889/WPZiB ustanawiającego Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 170 z dnia 28 czerwca 2022 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 11 sierpnia 2022 r.)

Strona 74, przypis(1) do motywu 1:

zamiast: "(1) Wspólne działanie Rady 2005/889/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) (Dz.U. L 327 z 14.12.2005, s. 28).",

powinno być: "(1) Wspólne działanie Rady 2005/889/WPZiB z dnia 25 listopada 2005 r. ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) (Dz.U. L 327 z 14.12.2005, s. 28).".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.