Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2019/1672 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie działania stabilizacyjnego Unii... - OpenLEX

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2019/1672 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie działania stabilizacyjnego Unii Europejskiej na rzecz wsparcia oenzetowskiego mechanizmu weryfikacji i inspekcji w Jemenie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.260.69

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2019 r.

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2019/1672 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie działania stabilizacyjnego Unii Europejskiej na rzecz wsparcia oenzetowskiego mechanizmu weryfikacji i inspekcji w Jemenie

Strona 12:

zamiast: Sporządzono w Strasburgu dnia 4 października 2019 r.",

powinno być: "Sporządzono w Luksemburgu dnia 4 października 2019 r.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.