Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.8.38/2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 października 2018 r.

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2018/1612 z dnia 25 października 2018 r. zmieniającej decyzję (WPZiB) 2015/1763 dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 268 z dnia 26 października 2018 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 10 stycznia 2019 r.)

Strona 50, tabela, pod nagłówkiem "Nazwisko":

zamiast: "Mathias/Joseph NIYONZIMA",

powinno być: "Mathias-Joseph NIYONZIMA".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.