Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2023/670 z dnia 21 marca 2023 r. zmieniającej decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.89.6

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 marca 2023 r.

Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2023/670 z dnia 21 marca 2023 r. zmieniającej decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banc Ceannais na hEireann/Central Bank of Ireland

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 84 z dnia 23 marca 2023 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 27 marca 2023 r.)

Niniejszą publikację należy uważać za nieważną i niebyłą.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.