Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.88.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 2019 r.

Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2019/1355 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu UPG, ustanowionego na mocy Wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wybrzeżem Kości Słoniowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, odnośnie do przyjęcia Protokołu 1 dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 222 z dnia 26 sierpnia 2019 r.)
1. Strona 18, załącznik do projektu decyzji Komitetu UPG, protokół nr 1, art. 17 ust. 1 i 2:

zamiast: "1. Produkty pochodzące z Unii Europejskiej przy przywozie do Wybrzeża Kości Słoniowej korzystają z postanowień umowy po przedstawieniu, w przypadkach określonych w art. 22 ust. 1, niniejszego protokołu, (...).

2. Produkty pochodzące z Wybrzeża Kości Słoniowej (...):

a) (...)

b) w przypadkach określonych w art. 22 ust. 1 niniejszego protokołu (...).",

powinno być: "1. Produkty pochodzące z Unii Europejskiej przy przywozie do Wybrzeża Kości Słoniowej korzystają z postanowień umowy po przedstawieniu, w przypadkach określonych w art. 21 ust. 1, niniejszego protokołu, (...).

2. Produkty pochodzące z Wybrzeża Kości Słoniowej (...):

a) (...)

b) w przypadkach określonych w art. 21 ust. 1 niniejszego protokołu (...).";

2. Strona 24, załącznik do projektu decyzji Komitetu UPG, protokół nr 1, art. 31 ust. 1 i 2:

zamiast: "1. Do celów stosowania postanowień art. 21 ust. 1 lit. b) i art. 26 ust. 3 niniejszego protokołu, (...).

2. Przesyłka korzysta z postanowień art. 22 ust. 1 lit. b) lub art. 27 ust. 3 niniejszego protokołu (...).",

powinno być: "1. Do celów stosowania postanowień art. 21 ust. 1 lit. c) i art. 26 ust. 3 niniejszego protokołu, (...).

2. Przesyłka korzysta z postanowień art. 21 ust. 1 lit. c) lub art. 26 ust. 3 niniejszego protokołu (...).".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.