Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2017/471 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej,... - OpenLEX

Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2017/471 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Szwajcarią, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych Unii Europejskiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.178.16/2

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 marca 2017 r.

Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2017/471 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Szwajcarią, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych Unii Europejskiej

Spis treści, strona 3 tytuł; strona 4 motyw 7 oraz art. 1:

zamiast: "...Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Szwajcarią, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych Unii Europejskiej",

powinno być: "...Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską, Królestwem Norwegii i Republiką Turcji w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.