Dz.U.UE.L.2018.308.51

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 2000 r.

Sprostowanie do decyzji Rady i Komisji 2000/204/WE, EWWiS z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zawarcia Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Królestwem Maroka z drugiej strony

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 70 z dnia 18 marca 2000 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 33, s. 175)

(Dz.U.UE L z dnia 4 grudnia 2018 r.)

Strona 175, tytuł decyzji oraz data kończąca:

zamiast: "24 stycznia 2000 r.",

powinno być: "26 stycznia 2000 r.".