Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.145.26/1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.

Sprostowanie do decyzji Rady (Euratom) 2017/956 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia dodatkowego programu badawczego na lata 2016-2019 dotyczącego reaktora wysokostrumieniowego, realizowanego przez Wspólne Centrum Badawcze na rzecz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 144 z dnia 7 czerwca 2017 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 8 czerwca 2017 r.)

Strona 24, podpis:

zamiast: "C. CORDONA",

powinno być: "C. CARDONA".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.