Sprostowanie do decyzji Rady 2006/61/WE z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu EKG-ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.172.6

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 grudnia 2005 r.

Sprostowanie do decyzji Rady 2006/61/WE z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu EKG-ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 32 z dnia 4 lutego 2006 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 7 lipca 2010 r.)

1. Strona 67, załącznik I, pkt 3 lit. b):

zamiast: "Górnictwo odkrywkowe i kamieniołomy",

powinno być: "Górnictwo odkrywkowe".

2. Strona 69, załącznik I, pkt 4 lit. a) ppkt (vi):

zamiast: "Pochodne węglowodorów zawierające rtęć",

powinno być: "Pochodne węglowodorów chlorowcowanych".

3. Strona 70, załącznik I, pkt 5 lit. f):

zamiast: "wydajność odpowiadająca liczbie 100 000 mieszkańców",

powinno być: "wydajność odpowiadająca liczbie 100 000 równoważnych mieszkańców".

4. Strona 70, załącznik I, pkt 5 lit. a), c), d), e) i g):

zamiast: "na dobę",

powinno być: "na dzień".

5. Strona 70, załącznik I, pkt 6 lit. b) i c):

zamiast: "na dobę",

powinno być: "na dzień".

6. Strona 70, załącznik I, pkt 8 lit. a), lit. b) ppkt (i) oraz (ii) i pkt 8 lit. c):

zamiast: "na dobę",

powinno być: "na dzień".

7. Strona 71, załącznik I, pkt 9 lit. a) i b):

zamiast: "na dobę",

powinno być: "na dzień".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.