Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.143.16/2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 czerwca 2015 r.

Sprostowanie do decyzji nr 1 Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przyjęcia jej regulaminu wewnętrznego [2015/857]

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 135 z dnia 2 czerwca 2015 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 9 czerwca 2015 r.)

Strona tytułowa oraz s. 35, tytuł:

zamiast: "Decyzja nr 1 Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przyjęcia jej regulaminu wewnętrznego [2015/857]",

powinno być: "Decyzja nr 1/2013 Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przyjęcia jej regulaminu wewnętrznego [2015/857]".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.