Dz.U.UE.C.2019.16.36

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 25 września 2018 r. - Psara i in. / Parlament
(Sprawy połączone od T-639/15 do T-666/15 i T-94/16) 1

Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Parlament Europejski - Wydawanie diet przez członków Parlamentu - Odmowa dostępu - Dokumenty nieistniejące - Dane osobowe - Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 - Konieczność przekazania danych - Konkretna analiza każdego dokumentu - Częściowy dostęp - Nadmierne obciążenie administracyjne - Obowiązek uzasadnienia

Język postępowania: angielski

(2019/C 16/44)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca w sprawie T-639/15: Maria Psara (Ateny, Grecja) (przedstawiciele: adwokaci N. Pirc Musar i R. Lemut Strle)

Strona skarżąca w sprawie T-640/15: Tina Kristan (Ljubljana, Słowenia) (przedstawiciele: adwokaci N. Pirc Musar i R. Lemut Strle)

Strona skarżąca w sprawie T-641/15: Tanja Malle (Wiedeń, Austria) (przedstawiciele: adwokaci N. Pirc Musar i R. Lemut Strle)

Strona skarżąca w sprawie T-642/15: Wojciech Cieśla (Warszawa, Polska) (przedstawiciele: adwokaci N. Pirc Musar i R. Lemut Strle)

Strona skarżąca w sprawie T-643/15: Staffan Dahllof (przedstawiciele: adwokaci N. Pirc Musar i R. Lemut Strle)

Strona skarżąca w sprawie T-644/15: Delphine Reuter (przedstawiciele: adwokaci N. Pirc Musar i R. Lemut Strle)

Strona skarżąca w sprawach T-645/15 i T-654/15: České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s. (Praga, Republika Czeska) (przedstawiciele: adwokaci N. Pirc Musar i R. Lemut Strle)

Strona skarżąca w sprawie T-646/15: Harry Karanikas (Chalandri, Grecja) (przedstawiciele: adwokaci N. Pirc Musar i R. Lemut Strle)

Strona skarżąca w sprawach T-647/15 i T-657/15: Crina Boros (przedstawiciele: adwokaci N. Pirc Musar i R. Lemut Strle)

Strona skarżąca w sprawach T-648/15, T-663/15 i T-665/15: Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica (Ryga, Łotwa) (przedstawiciele: adwokaci N. Pirc Musar i R. Lemut Strle)

Strona skarżąca w sprawie T-649/15: Balazs Toth (Budapeszt, Węgry) (przedstawiciele: adwokaci N. Pirc Musar i R. Lemut Strle)

Strona skarżąca w sprawie T-650/15: Minna Knus-Galán (Helsinki, Finlandia) (przedstawiciele: adwokaci N. Pirc Musar i R. Lemut Strle)

Strona skarżąca w sprawie T-651/15: Atanas Tchobanov (Plessis-Robinson, Francja) (przedstawiciele: adwokaci N. Pirc Musar i R. Lemut Strle)

Strona skarżąca w sprawie T-652/15: Dirk Liedtke (Hamburg, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci N. Pirc Musar i R. Lemut Strle)

Strona skarżąca w sprawie T-653/15: Nils Mulvad (Risskov, Dania) (przedstawiciele: adwokaci N. Pirc Musar i R. Lemut Strle)

Strona skarżąca w sprawie T-655/15: Hugo van der Parre (Huizen, Niderlandy) (przedstawiciele: adwokaci N. Pirc Musar i R. Lemut Strle)

Strona skarżąca w sprawie T-656/15: Guia Baggi (Florencja, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci N. Pirc Musar i R. Lemut Strle)

Strona skarżąca w sprawie T-658/15: Marcos García Rey (przedstawiciele: adwokaci N. Pirc Musar i R. Lemut Strle)

Strona skarżąca w sprawie T-659/15: Mark Lee Hunter (przedstawiciele: adwokaci N. Pirc Musar i R. Lemut Strle)

Strona skarżąca w sprawie T-660/15: Kristof Clerix (Bruksela) (przedstawiciele: adwokaci N. Pirc Musar i R. Lemut Strle)

Strona skarżąca w sprawie T-661/15: Rui Araujo (Lizbona, Portugalia) (przedstawiciele: adwokaci N. Pirc Musar i R. Lemut Strle)

Strona skarżąca w sprawie T-662/15: Anuška Delić (Ljubljana) (przedstawiciele: adwokaci N. Pirc Musar i R. Lemut Strle)

Strona skarżąca w sprawie T-664/15: Jacob Borg (San Ġiljan, Malta) (przedstawiciele: adwokaci N. Pirc Musar i R. Lemut Strle)

Strona skarżąca w sprawie T-666/15: Matilda Bačelić (Zagrzeb, Chorwacja) (przedstawiciele: adwokaci N. Pirc Musar i R. Lemut Strle)

Strona skarżąca w sprawie T-94/16: Gavin Sheridan (przedstawiciele: adwokaci N. Pirc Musar i R. Lemut Strle)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: N. Görlitz, C. Burgos i M. Windisch, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądania, na podstawie art. 263 TFUE, stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu: A(2015) 8324 C, A(2015) 8463 C, A(2015) 8627 C, A(2015) 8682 C, A(2015) 8594 C, A(2015) 8551 C, A(2015) 8732 C, A(2015) 8681 C, A(2015) 8334 C, A(2015) 8327 C, A(2015) 8344 C z dnia 14 września 2015 r., A(2015) 8656 C, A(2015) 8678 C, A(2015) 8361 C, A(2015) 8663 C, A(2015) 8360 C, A(2015) 8486 C, A(2015) 8305 C z dnia 15 września 2015 r., A(2015) 8602 C, A(2015) 8554 C, A(2015) 8490 C, A(2015) 8659 C, A(2015) 8547 C, A(2015) 8552 C, A(2015) 8553 C, A(2015) 8661 C, A(2015) 8684 C, A(2015) 8672 C z dnia 16 września 2015 r., a także A(2015) 13844 C z dnia 14 stycznia 2016 r., w których Parlament oddalił, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1049/ 2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. 2001, L 145, s. 43), ponowne wnioski skarżących o udzielenie dostępu do dokumentów Parlamentu zawierających informacje dotyczące diet jego członków.

Sentencja

1) Sprawy od T-639/15 do T-666/15 i T-94/16 zostają połączone do celów wydania wyroku.
2) Skargi zostają oddalone.
3) Maria Psara, Tina Kristan, Tanja Malle, Wojciech Cieśla, Staffan Dahllof, Delphine Reuter, České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s., Harry Karanikas, Crina Boros, Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica, Balazs Toth, Minna Knus-Galán, Atanas Tchobanov, Dirk Liedtke, Nils Mulvad, Hugo van der Parre, Guia Baggi, Marcos García Rey, Mark Lee Hunter, Kristof Clerix, Rui Araujo, Anuška Delić, Jacob Borg, Matilda Bačelić i Gavin Sheridan zostają obciążeni kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 48 z 8.2.2016.