Sprawy C-266/04, C-267/04, C-268/04, C-269/04, C-270/04: Wnioski o wydanie orzeczenia prejudycjalnego, złożone postanowieniami tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, wydanymi 5 kwietnia 2004 r., w sprawach SAS Nazairdis przeciwko Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales - Caisse ORGANIC, JACELI SA przeciwko Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales - Caisse ORGANIC, KOMOGO SA przeciwko Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales - Caisse ORGANIC, Tout pour la maison SARL przeciwko Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales - Caisse ORGANIC, SAS Distribution Casino...

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.228.22/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2004 r.

Wnioski o wydanie orzeczenia prejudycjalnego, złożone postanowieniami tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, wydanymi 5 kwietnia 2004 r., w sprawach SAS Nazairdis przeciwko Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales - Caisse ORGANIC, JACELI SA przeciwko Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales - Caisse ORGANIC, KOMOGO SA przeciwko Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales - Caisse ORGANIC, Tout pour la maison SARL przeciwko Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales - Caisse ORGANIC, SAS Distribution Casino France przeciwko Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales - Caisse ORGANIC

(Sprawy C-266/04, C-267/04, C-268/04, C-269/04, C-270/04)

(2004/C 228/44)

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2004 r.)

Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne złożył do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, postanowieniami z dnia 5 kwietnia 2004 r., wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawach

– SAS Nazairdis przeciwko Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales - Caisse ORGANIC (sprawa C-266/04)

– JACELI SA przeciwko Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales - Caisse ORGANIC (sprawa C-267/04)

– KOMOGO SA przeciwko Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales - Caisse ORGANIC (sprawa C-268/04)

– Tout pour la maison SARL przeciwko Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales - Caisse ORGANIC (sprawa C-269/04),

które wpłynęły do sekretariatu Trybunału 24 czerwca 2004 r., oraz w sprawie

– SAS Distribution Casino France przeciwko Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales - Caisse ORGANIC (sprawa C-270/04), który wpłynął do sekretariatu Trybunału 25 czerwca 2004 r.

Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne wnosi do Trybunału Sprawiedliwości o rozstrzygnięcie kwestii,

czy art. 87 Traktatu WE należy interpretować w ten sposób, że wsparcie ze środków publicznych udzielane przez Francję w ramach C.P.D.C. (Comité Professionnel de la Distribution des Carburants), F.I.S.A.C. (Fonds d'Intervention pour la Sauvegarde de l'Artisanat et du Commerce), wsparcia na zakończenie działalności dla rzemieślników i handlowców oraz dotacji do systemu ubezpieczeń emerytalnych osób prowadzących działalność na własny rachunek w zakresie przemysłu i handlu, a także systemu ubezpieczeń emerytalnych osób prowadzących działalność na własny rachunek w zakresie rzemiosła, stanowią systemu pomocy publicznej.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.