Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.324.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 września 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK 2016
Sekcja II - Rada Europejska i Rada

(2017/C 324/01)

(Dz.U.UE C z dnia 28 września 2017 r.)

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE

2. CELE I BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2016

2.1. Główne cele finansowe

2.2. Uchwalenie budżetu Rady Europejskiej i Rady na 2016 r.

2.2.1. Podejście ogólne

2.2.2. Budżet 2016

2.2.3. Budżet na 2016 r. a dział 5 perspektywy finansowej budżetu UE

3. GLOBALNY PRZEGLĄD WYKONANIA BUDŻETU W 2016 r

3.1. Działalność i cele Rady Europejskiej i Rady w 2016 r.

3.1.1. Posiedzenia

3.1.2. Działania o charakterze ustawodawczym

3.1.3. Modernizacja administracyjna

3.1.4. Realizacja celów w 2016 r.

3.2. Dochody

3.3. Wydatki w 2016 r.

3.3.1. Zmiana budżetu w 2016 r.

3.3.2. Przegląd wykonania budżetu w latach 2007-2016

3.3.3. Wykonanie środków według kategorii w 2016 r.

3.4. Środki przeniesione

3.4.1. Środki przeniesione automatycznie z 2015 na 2016 r.

3.4.2. Środki przeniesione z 2016 na 2017 r.

3.4.3. Środki przeniesione na mocy decyzji z 2015 na 2016 r.

3.5. Dochody przeznaczone na określony cel

3.5.1. Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2016 r.

3.5.2. Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2016 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.