Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.192.29/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie specjalne nr 8/2019
"Energia wiatrowa i słoneczna w produkcji energii elektrycznej - do osiągnięcia celów unijnych potrzebne są istotne działania"

(2019/C 192/14)

(Dz.U.UE C z dnia 7 czerwca 2019 r.)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji swojego sprawozdania specjalnego nr 8/2019 pt. "Energia wiatrowa i słoneczna w produkcji energii elektrycznej - do osiągnięcia celów unijnych potrzebne są istotne działania".

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: http://eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.