Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.169.25

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 maja 2017 r.

Sprawozdanie specjalne nr 8/2017 "Unijny system kontroli rybołówstwa - konieczne dalsze działania"

(2017/C 169/16)

(Dz.U.UE C z dnia 30 maja 2017 r.)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji swojego sprawozdania specjalnego nr 8/2017 pt. "Unijny system kontroli rybołówstwa - konieczne dalsze działania".

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: http://eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.