Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.192.29/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie specjalne nr 7/2019
Działania UE w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej - ustanowiono ambitne cele, lecz konieczne jest usprawnienie zarządzania

(2019/C 192/13)

(Dz.U.UE C z dnia 7 czerwca 2019 r.)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji sprawozdania specjalnego nr 7/2019 pt. "Działania UE w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej - ustanowiono ambitne cele, lecz konieczne jest usprawnienie zarządzania".

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: http://eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.