Dz.U.UE.C.2018.456.29

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie specjalne nr 34/2018
"Pomieszczenia biurowe instytucji UE - dobre praktyki zarządcze, ale i rozmaite uchybienia"

(2018/C 456/07)

(Dz.U.UE C z dnia 18 grudnia 2018 r.)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji sprawozdania specjalnego nr 34/2018 pt. "Pomieszczenia biurowe instytucji UE - dobre praktyki zarządcze, ale i rozmaite uchybienia".

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: https://eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.