Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.459.37/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie specjalne nr 33/2018 "Zwalczanie pustynnienia w UE - rosnące zagrożenie wymagające intensyfikacji działań"

(2018/C 459/12)

(Dz.U.UE C z dnia 20 grudnia 2018 r.)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji sprawozdania specjalnego nr 33/2018 pt. "Zwalczanie pustynnienia w UE - rosnące zagrożenie wymagające intensyfikacji działań".

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: https://eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.