Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.444.18

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie specjalne nr 32/2018
"Kryzysowy fundusz powierniczy UE dla Afryki - narzędzie elastyczne, lecz niewystarczająco ukierunkowane"

(2018/C 444/08)

(Dz.U.UE C z dnia 10 grudnia 2018 r.)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji swojego sprawozdania specjalnego nr 32/2018 pt. "Kryzysowy fundusz powierniczy UE dla Afryki - narzędzie elastyczne, lecz niewystarczająco ukierunkowane".

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: https://eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.