Sprawozdanie specjalne nr 19/2014 - "Unijna pomoc przedakcesyjna dla Serbii". - OpenLEX

Sprawozdanie specjalne nr 19/2014 - "Unijna pomoc przedakcesyjna dla Serbii".

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.11.3

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 stycznia 2015 r.

Sprawozdanie specjalne nr 19/2014 "Unijna pomoc przedakcesyjna dla Serbii"

(2015/C 11/03)

(Dz.U.UE C z dnia 15 stycznia 2015 r.)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji swojego sprawozdania specjalnego nr 19/2014 pt. "Unijna pomoc przedakcesyjna dla Serbii".

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: http://eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.

Aby bezpłatnie otrzymać sprawozdanie w wersji papierowej, należy zwrócić się do Trybunału Obrachunkowego, pisząc na adres:

Cour des comptes européenne

Publications (PUB)

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUKSEMBURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: eca-info@eca.europa.eu

lub wypełnić elektroniczny formularz zamówienia dostępny na stronie EU-Bookshop.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.