Sprawozdanie specjalne nr 15/2016 - "Czy Komisja skutecznie zarządzała pomocą humanitarną na rzecz społeczności dotkniętych... - OpenLEX

Sprawozdanie specjalne nr 15/2016 - "Czy Komisja skutecznie zarządzała pomocą humanitarną na rzecz społeczności dotkniętych skutkami konfliktów w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich?".

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.246.4

Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lipca 2016 r.

Sprawozdanie specjalne nr 15/2016
"Czy Komisja skutecznie zarządzała pomocą humanitarną na rzecz społeczności dotkniętych skutkami konfliktów w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich?"

(2016/C 246/05)

(Dz.U.UE C z dnia 7 lipca 2016 r.)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji swojego sprawozdania specjalnego nr 15/2016 pt. "Czy Komisja skutecznie zarządzała pomocą humanitarną na rzecz społeczności dotkniętych skutkami konfliktów w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich?".

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: http://eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku, oraz na stronie EU-Bookshop: https://bookshop.europa.eu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.