Sprawozdanie specjalne nr 14/2018 - "Europejskie centra doskonałości ds. substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych - niezbędne są dalsze postępy".

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.217.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie specjalne nr 14/2018
"Europejskie centra doskonałości ds. substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych - niezbędne są dalsze postępy"

(2018/C 217/03)

(Dz.U.UE C z dnia 21 czerwca 2018 r.)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji swojego sprawozdania specjalnego nr 14/2018 pt. "Europejskie centra doskonałości ds. substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych - niezbędne są dalsze postępy".

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: http://eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.