Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.170.22

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 maja 2020 r.

Sprawozdanie specjalne nr 12/2020
"Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego - inicjatywa podjęta w celu pobudzania inwestycji w UE, która ma ograniczone skutki"

(2020/C 170/04)

(Dz.U.UE C z dnia 18 maja 2020 r.)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji sprawozdania specjalnego nr 12/2020 pt. "Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego - inicjatywa podjęta w celu pobudzania inwestycji w UE, która ma ograniczone skutki".

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: http://eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.