Sprawozdanie specjalne nr 1/2022 "Wsparcie UE na rzecz praworządności na Bałkanach Zachodnich - pomimo poczynionych wysiłków wciąż występują zasadnicze problemy" 2022/C 14 I/02

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.14I.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 stycznia 2022 r.

Sprawozdanie specjalne nr 1/2022
"Wsparcie UE na rzecz praworządności na Bałkanach Zachodnich - pomimo poczynionych wysiłków wciąż występują zasadnicze problemy"
(2022/C 14 I/02)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji sprawozdania specjalnego nr 1/2022 pt. "Wsparcie UE na rzecz praworządności na Bałkanach Zachodnich -pomimo poczynionych wysiłków wciąż występują zasadnicze problemy".

Sprawozdanie dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: http://eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.