Sprawozdanie specjalne 27/2022: "Wsparcie UE na rzecz współpracy transgranicznej z państwami sąsiadującymi - udzielono cennej pomocy, lecz realizację działań rozpoczęto z dużym opóźnieniem, a ich koordynacja wymaga usprawnienia"

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.474.52

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 grudnia 2022 r.

Sprawozdanie specjalne 27/2022:
"Wsparcie UE na rzecz współpracy transgranicznej z państwami sąsiadującymi - udzielono cennej pomocy, lecz realizację działań rozpoczęto z dużym opóźnieniem, a ich koordynacja wymaga usprawnienia"
(2022/C 474/13)

Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował sprawozdanie specjalne 27/2022 pt. "Wsparcie UE na rzecz współpracy transgranicznej z państwami sąsiadującymi - udzielono cennej pomocy, lecz realizację działań rozpoczęto z dużym opóźnieniem, a ich koordynacja wymaga usprawnienia".

Sprawozdanie to jest dostępne na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: https://www.eca. europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=62741, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.