Sprawozdanie roczne dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2020 - OpenLEX

Sprawozdanie roczne dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2020

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.439.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 października 2021 r.

Sprawozdanie roczne dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2020
(2021/C 439/03)

W dniu 29 października 2021 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikuje sprawozdanie roczne dotyczące agencji UE za 2020 r. wraz z odpowiedziami agencji.

Sprawozdanie będzie dostępne na stronie internetowej Trybunału do bezpośredniego wglądu oraz w formie pliku do pobrania od godz. 9.00 dnia 29 października 2021 r. pod adresem:

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=59697

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.