Sprawozdanie na temat działań szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (6, 7, 8 i 9 EFR) wraz z... - OpenLEX

Sprawozdanie na temat działań szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (6, 7, 8 i 9 EFR) wraz z odpowiedziami Instytucji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.293.315

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 2004 r.

SPRAWOZDANIE NA TEMAT DZIAŁAŃ SZÓSTEGO, SIÓDMEGO, ÓSMEGO I DZIEWIĄTEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU (6,7,8 i 9 EFR)

(2004/C 293/02)

(Dz.U.UE C z dnia 30 listopada 2004 r.)

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

Wstęp

grafika

ROZDZIAŁ  I

Realizacja szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego EFR

ROZDZIAŁ  II

Poświadczenie wiarygodności Trybunału Obrachunkowego dotyczące rozliczeń EFR

ROZDZIAŁ  III

Działania podjęte na podstawie wcześniejszych uwag

ROZDZIAŁ  IV

Najważniejsze uwagi zamieszczone w sprawozdaniach specjalnych opublikowanych przez Trybunał od czasu ostatniej procedury udzielenia absolutorium

ANEKS  I

Informacje finansowe dotyczące budżetu Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK  II

Sprawozdania i opinie przyjęte przez Trybunał Obrachunkowy w okresie ostatnich pięciu lat

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.