SprawaC-110/19: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 22 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato - Włochy) - Raggio di Sole Societa Cooperativa Onlus / Comune di Ostuni, Consorzio per L'Inclusione Sociale dell'Ats Fasano - Ostuni - Cisternino, przy udziale: La Scintilla Soc. Coop. Soc.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.137.43/4

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 kwietnia 2020 r.

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 22 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato - Włochy) - Raggio di Sole Società Cooperativa Ónlus / Comune di Ostuni, Consorzio per L'Inclusione Sociale dell'Ats Fasano - Ostuni - Cisternino, prz_y udziale: La Scintilla Soc. Coop. Soc.
(SprawaC-110/19) 1

(2020/C 137/64)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 27 kwietnia 2020 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 182 z 27.5.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.