Sprawa T-98/23: Skarga wniesiona w dniu 23 lutego 2023 r. - Atomico Investment/EUIPO - Gomes Tominaga (atomic fund)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.127.57

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 kwietnia 2023 r.

Skarga wniesiona w dniu 23 lutego 2023 r. - Atomico Investment/EUIPO - Gomes Tominaga (atomie fund)
(Sprawa T-98/23)

Język skargi: angielski

(2023/C 127/70)

(Dz.U.UE C z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Atomico Investment Holdings Limited (Road Town, Brytyjskie Wyspy Dziewicze) (przedstawiciel: adwokat S. Malynicz)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Augusto Gomes Tominaga (Amsterdam, Niderlandy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy atomie fund - zgłoszenie nr 17 796 781

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie R 324/2022-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

- obciążenie EUIPO i drugiej strony, w przypadku wstąpienia przez nią do postępowania, kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.