Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.436.64/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Postanowienie Sądu z dnia 11 pażdziernika 2018 r. - Cabell / EUIPO - Zorro Productions (ZORRO)
(Sprawa T-96/18) 1

Język postępowania: angielski

(2018/C 436/91)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Prezes ósmej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 134 z 16.4.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.