Sprawa T-96/17: Postanowienie Sądu z dnia 5 maja 2017 r. - King.com/EUIPO - TeamLava (Animowane ikony). - OpenLEX

Sprawa T-96/17: Postanowienie Sądu z dnia 5 maja 2017 r. - King.com/EUIPO - TeamLava (Animowane ikony).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.221.37

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 5 maja 2017 r. - King.com/EUIPO - TeamLava (Animowane ikony)
(Sprawa T-96/17) 1

Język postępowania: angielski

(2017/C 221/52)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2017 r.)

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 112 z 10.4.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.