Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.112.51/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 kwietnia 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 7 lutego 2017 r. - Starbucks (HK)/EUIPO - Now Wireless (nowwireless)
(Sprawa T-908/16) 1

Język postępowania: angielski

(2017/C 112/72)

(Dz.U.UE C z dnia 10 kwietnia 2017 r.)

Prezes ósmej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 46 z 13.2.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.