Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.231.54/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 lipca 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 18 maja 2017 r. - Consorzio IB Innovation/Komisja
(Sprawa T-84/17) 1

Język postępowania: włoski

(2017/C 231/70)

(Dz.U.UE C z dnia 17 lipca 2017 r.)

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 95 z 27.3.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.