Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.122.27/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 1 kwietnia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 8 lutego 2019 r. - Lidl Stiftung/EUIPO - Plásticos Hidrosolubles (green cycles)
(Sprawa T-78/19)

Język skargi: angielski

(2019/C 122/30)

(Dz.U.UE C z dnia 1 kwietnia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci A. Marx i K. Bonhagen)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Plásticos Hidrosolubles, SL (Rafelbuñol, Hiszpania)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy green cycles w kolorach niebieskim, szarym i białym - zgłoszenie nr 8 807 265

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie R 778/2018-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.
- obciążenie Plásticos Hidrosolubles, SL kosztami postępowania przed EUIPO

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w związku z art. 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia delegowanego 2018/625.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.