Sprawa T-76/16: Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2016 r. - Ikos/EUIPO (AEGYPTISCHE ERDE).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.118.40/1

Akt nieoceniany
Wersja od: 4 kwietnia 2016 r.

Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2016 r. - Ikos/EUIPO (AEGYPTISCHE ERDE)
(Sprawa T-76/16)

Język postępowania: niemiecki

(2016/C 118/46)

(Dz.U.UE C z dnia 4 kwietnia 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ikos GmbH (Lörrach, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat A. Masberg)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed OHIM

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "AEGYPTISCHE ERDE" - zgłoszenie nr 14 027 239

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie R 1257/2015-1

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i dopuszczenie znaku towarowego do rejestracji zgodnie ze zgłoszeniem;
-
obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

-
Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.