Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.178.34/4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 czerwca 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 6 kwietnia 2017 r. - TeamLava/EUIPO - King.com (Animowane ikony)
(Sprawa T-75/17)

Język postępowania: angielski

(2017/C 178/55)

(Dz.U.UE C z dnia 6 czerwca 2017 r.)

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.