Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.178.34/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 czerwca 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 21 marca 2017 r. - La Patrouille/EUIPO - Alpha Industries (AEROBATIX)
(Sprawa T-710/16) 1

Język postępowania: francuski

(2017/C 178/53)

(Dz.U.UE C z dnia 6 czerwca 2017 r.)

Prezes dziewiątej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 462 z 12.12.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.