Dz.U.UE.C.2019.44.37

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2018 r. - Sata / EUIPO - Zhejiang Auarita Pneumatic Tools (Pistolet natryskowy do malowania)
(Sprawa T-651/17) 1

Wzór wspólnotowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru - Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający pistolet natryskowy do malowania - Wcześniejsze wzory wspólnotowe - Podstawa unieważnienia - Poinformowany użytkownik - Stopień swobody twórcy - Indywidualny charakter - Nasycenie stanu sztuki wzorniczej - Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/ 2002 - Użyteczność przeprowadzenia ustnego etapu postępowania - Artykuł 64 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 62 rozporządzenia nr 6/2002

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/47)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci K. Manhaeve i G. Glas)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: S. Hanne, pełnomocnik)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Zhejiang Auarita Pneumatic Tools Co. Ltd (Zhejiang, Chiny)

Przedmiot

Skarga na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 12 lipca 2017 r. (sprawa R 914/2016-3) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do wzoru między Zhejiang Auarita Pneumatic Tools a Satą.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Sata GmbH & Co. KG zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 402 z 27.11.2017.