Sprawa T-641/21: Skarga wniesiona w dniu 4 października 2021 r. - dennree / EUIPO (BioMarkt) - OpenLEX

Sprawa T-641/21: Skarga wniesiona w dniu 4 października 2021 r. - dennree / EUIPO (BioMarkt)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.471.65

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 listopada 2021 r.

Skarga wniesiona w dniu 4 października 2021 r. - dennree / EUIPO (BioMarkt)
(Sprawa T-641/21)

Język postępowania: niemiecki

(2021/C 471/91)

(Dz.U.UE C z dnia 22 listopada 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: dennree GmbH (Töpen, Niemcy) (przedstawiciel: Rechtsanwalt K. Röttgen)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego zawierającego element słowny BioMarkt w kolorach zielonym i brązowym - zgłoszenie nr 18 309 662

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie R 783/2021-5

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności częściowej odmowy rejestracji znaku towarowego i nakazanie rejestracji znaku towarowego zgodnie ze zgłoszeniem.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

- Naruszenie art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.