Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.381.60/5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 listopada 2015 r.

Postanowienie Sądu z dnia 24 września 2014 r. - Primo Valore/Komisja
(Sprawa T-630/14) 1

Język postępowania: włoski

(2015/C 381/83)

(Dz.U.UE C z dnia 16 listopada 2015 r.)

Prezes szóstej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 361 z 13.10.2014.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.