Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.436.64/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Postanowienie Sądu z dnia 8 października 2018 r. - alfavet Tierarzneimittel / EUIPO - Millet Innovation (Epibac)
(Sprawa T-613/13) 1

Język postępowania: niemiecki

(2018/C 436/89)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Prezes siódmej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 39 z 8.2.2014.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.