Sprawa T-57/13: Club Hotel Loutraki i inni v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.159.26/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 maja 2014 r.

Postanowienie Sądu z dnia 19 marca 2014 r. - Club Hotel Loutraki i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-57/13) 1

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Pomoc państwa - Eksploatacja urządzeń do wideoloterii - Przyznanie przez Republikę Grecką wyłącznej licencji - Decyzja stwierdzająca brak pomocy państwa - Pismo skierowane do składających skargę do Komisji - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Niedopuszczalność)

(2014/C 159/36)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 26 maja 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: Club Hotel Loutraki AE (Loutraki, Grecja); Vivere Entertainment AE (Ateny, Grecja); Theros International Gaming, Inc. (Patras, Grecja); Elliniko Casino Kerkyras (Ateny); Casino Rodos (Rodos, Grecja); i Porto Carras AE (Alimos, Grecja) (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Afonso i P.J. Loewenthal, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Republika Grecka (przedstawiciel: E.M. Mamouna, pełnomocnik); i Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP) (Ateny) (przedstawiciele: początkowo K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitor, L. Van den Hende i M. Sánchez Rydelski, adwokaci, a następnie M. Petite i A. Tomtsis, adwokaci)

Przedmiot

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, która zdaniem skarżących jest zawarta w piśmie Komisji z dnia 29 listopada 2012 r. odnoszącym się do skierowanej przez nie do tej instytucji skargi dotyczącej istnienia pomocy państwa rzekomo przyznanej OPAP przez władze greckie.

Sentencja

1)
Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2)
Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos i Porto Carras AE zostają obciążone własnymi kosztami, jak i kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską i Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP).
3)
Republika Grecka pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 114 z 20.4.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.