Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.36

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Postanowienie Sądu z dnia 12 marca 2020 r. - Riginos Emporiki kai Mesitiki/EUIPO - Honda Motor (ONDA 1962)

(Sprawa T-548/19) 1

Język postępowania: angielski

(2020/C 175/47)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Prezes szóstej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 337 z 7.10.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.